Το σχολείο μας

Αναμνηστικό: Α', Β', Γ' (2014-15)

2015-06-04 00014

Ακολουθούν αναμνηστικές φωτογραφίες ανά τμήμα του σχολικού έτους 2014-15, ...  

2015-06-04 00001   2015-06-04 00002  2015-06-04 00003 

2015-06-04 00005  2015-06-04 00006  

2015-06-04_00007.jpg  2015-06-04_00008.jpg 

  2015-06-04_00009.jpg  2015-06-04_00010.jpg 

2015-06-04_00011.jpg  2015-06-04_00012.jpg  2015-06-04_00013.jpg

 

Σημείωση: αν επιθυμείτε κάποια φωτογραφία από αυτές σε καλύτερη ανάλυση, επικοινωνήστε με το σχολείο.