Το σχολείο μας

Αναμνηστικό: Γ' (2014-15)

2015-06-16 00001

Η τελευταία μέρα των εξετάσεων για τη Γ' τάξη, σημαίνει πολλά...

'Οχι ίδια για όλους, αλλά πάντως πολλά. 

 

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων σας αποχαιρετούν και εύχονται

σε όλους τους απόφοιτους και απόφοιτες του σχολικού έτους 2014-15

καλή επιτυχία στην εκπλήρωση των ονείρων τους. 

 

Σημείωση: αν επιθυμείτε την φωτογραφία αυτή σε καλύτερη ανάλυση, επικοινωνήστε με το σχολείο.