Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με ολοήμερη εκδρομή σε Λίνδο και Χαράκι. (2021-22)

4f2727e7-4a5e-437b-810e-9f2934f8b962.jpg

Αναρτούμε σήμερα 14 Απριλίου 2022 την πρόσκηση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για ...

κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με ολοήμερη εκδρομή σε Λίνδο και Χαράκι. ...

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εδώ θα βρείτε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν.

 "Κατεβάστε" το PDF αρχείο από εδώ.