Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετακίνηση στη Λίνδο. (2018-19)

  Αποτέλεσμα εικόνας για μαθητική εκδρομή 

16/04/19. Το 4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Τουριστικά Γραφεία για την κατάθεση προσφοράς για ... 

 

την κατάθεση προσφοράς σχετικά με μετακίνηση των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου μας

στο πλαίσιο ημερήσιας εκδρομής σε Λίνδο και Χαράκι.

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 με συμμετοχή περίπου 300 μαθητών/τριών και 20 συνοδών καθηγητών.

1. Αναχώρηση στις 8:30π.μ. από το 4ο ΓΕΛ Ρόδου στη Ροδοπούλα με προορισμό τη Λίνδο.

2. Αναχώρηση από τη Λίνδο στις 13:00μ.μ. με προορισμό το Χαράκι.

3. Αναχώρηση από το Χαράκι στις 16:00μ.μ. με προορισμό το 4ο ΓΕΛ Ρόδου.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά,

με την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί από το 4ο Γενικό Λύκειο έως την Παρασκευή 19/04/2019 και ώρα 10:00π.μ.

Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν και να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:

α) Υπεύθυνη δήλωση ότι το Σουριστικό-Σαξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ,

τα λεωφορεία που θα διατεθούν για τη μετακίνηση να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένο από ΚΣΕΟ,

β) Έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ),

καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρους οδηγούς κλπ).

 

Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι λοιπές χρεώσεις (ΦΠΑ κλπ).

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

Το Σουριστικό-Σαξιδιωτικό Γραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς. 

 

Η Διευθύντρια

Καραγιαννίδου Σοφία

Φυσικής Αγωγής