Ανακοινώσεις

Βράβευση Μαθητών μας από Περιφέρεια Nοτίου Αιγαίου (2018-19)

 

Πρόσκληση στην τελετή βράβευσης των αριστούχων μαθητών και μαθητριών της Γ’ Λυκείου περιόδου 2017-18 των σχολείων της Ρόδου από την Περιφέρεια Νοτίου ... 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σας προσκαλεί στην τελετή απονομής βραβείων στους αριστούχους μαθητές της Γ’ Λυκείου σχολικού έτους 2018 που θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 28 ∆εκεμβρίου 2018 στο Επιμελητήριο ∆ωδεκανήσου
(∆ιεύθυνση: Γρ.Λαμπράκη 8, Ρόδος, 2ος όροφος)


Στην τελετή βράβευσης προσκαλούνται να παρευρεθούν οι αριστούχοι
μαθητές/μαθήτριες της Γ’ Λυκείου και οι οικογένειες τους καθώς και οι ∆ιευθυντές
και οι εκπαιδευτικοί των Λυκείων που δίχως αμφιβολία συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί για όλα τα Λύκεια την ίδια ημέρα (Παρασκευή 28
∆εκεμβρίου 2018) αλλά σε διαφορετική ώρα.


Πιο συγκεκριμένα στις 18.00 -19.00 θα βραβευθούν οι αριστούχοι των Λυκείων:

- 1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ρόδου-Βενετόκλειο

- 2ο Γενικό Λύκειο Ρόδου

- 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ρόδου,

- Γενικό Λύκειο Ιαλυσού Ρόδου

- Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Σορωνής Ρόδου

- ΕΠΑΛ Παραδεισίου Ρόδου

- Λυκειακές Τάξεις Γενναδίου Ρόδου

- Γενικό Λύκειο Κρεμαστής

- Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου

- Γενικό Λύκειο Αφάντου

- Λυκειακές Τάξεις Έμπωνα Ρόδου

 

Στις 19.00-20.00 οι αριστούχοι των Λυκείων:


- 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ρόδου

- 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ρόδου

- Λύκειο Εκπαιδευτηρίων ‘’ΡΟ∆ΙΩΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ’’

- Λύκειο Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Ρόδου - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

- Εσπερινό Λύκειο Ρόδου

- Μουσικό Σχολείο Ρόδου

- 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ρόδου

- 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ρόδου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Γραφείο Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου ∆ια Βίου Μάθησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Εθελοντισμού