Δραστηριότητες

Ενεργώ ως Πολίτης (2021-22)

_Ενεργώ_ως_Πολίτης.jpg

Στο σχολείο μας την φετινή σχολική χρονιά υλοποιήθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα "Ενεργώ ως πολίτης " του ιδρύματος Λαμπράκη...

 

_ως_Πολίτης3.jpg

Το πρόγραμμα προσεγγίζει την έννοια του ενεργού πολίτη μέσα από διαδικασίες διερευνητικής και βιωματικής μάθησης.

_ως_Πολίτης2.jpg

Μέσω του προγράμματος δόθηκε έμφαση στην προσωπική ευθύνη, τον αλληλοσεβασμό και την συνύπαρξη, τη δυνατότητα εντοπισμού προβλημάτων, καθώς και η δυνατότητα διαμόρφωσης προτάσεων και στρατηγικής για την επίλυση τους .

_ως_Πολίτης1.jpg

 

Ακόμη αναπτύχθηκε η ικανότητα στους μαθητές αναζήτησης και διάκρισης ως προς την αξιοπιστία τους πληροφοριών .

.jpg