Δραστηριότητες

Φέτος αγοράζω τη λαμπάδα μου στο σχολείο από τη «Ροδαυγή» (2021-22)

2.jpg

Το 15μελές, ο Σύλλογος Διδασκόντων και η Διεύθυνση του 4ου ΓΕΛ Ρόδου στηρίζουν έμπρακτα το Δωδεκανησιακό Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παίδων που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών «Ροδαυγή» αγοράζοντας τις πασχαλινές λαμπάδες που διαθέτει η «Ροδαυγή»...

Ο Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παίδων που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών «Ροδαυγή» ιδρύθηκε το 2011 και έχει ως στόχο την πρόνοια, την ηθική και κοινωνική υποστήριξη προς τα παιδιά που πάσχουν από νοσήματα και χρήζουν μεταμόσχευση μυελού των οστών. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ψυχικά και κοινωνικά τις οικογένειες που πάσχουν από ασθένειες στις οποίες εφαρμόζεται η μέθοδος της μεταμόσχευσης μυελού των οστών καθώς και την ενημέρωση και την καθοδήγηση τους σε κάθε στάδιο της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση όπως και η κατατόπιση τους για τη συλλογή μετεγχειρητικών πληροφοριών.

1.jpg