Δραστηριότητες

Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε τμήματα της Β' (2021-22)

_Προγραμματισμός.jpg

Επαγγελματικός προσανατολισμός είναι η επιστημονική καθοδήγηση του ατόμου για τη σωστή επιλογή του επαγγέλματός του, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, τις κλίσεις του, αλλά και την αγορά εργασίας...

Η συμβουλευτική καθοδήγηση των μαθητών ώστε να καταστούν ικανοί να αναζητούν και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές και την δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης. Οι μαθητές της Β' λυκείου 4 τμημάτων συμπλήρωσαν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούσαν τον χαρακτήρα, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Κατόπιν, έγινε ενημέρωση για τα πιο δημοφιλή επαγγέλματα, όπως αυτά προέκυψαν από τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της δράσης: Α. Πελεκάνου, Δ. Κυρβέη, Μ. Ζαννετίδη, Ε. Κολιού, Μ. Τάκκου