Δραστηριότητες

Συμμετοχή μαθητών στο Rhodes MRC 2019 (2019-20)

74837822_398782767671089_3201533141437120512_o.jpg

 

18 μαθητές του 4ου ΓΕΛ Ρόδου συμμετείχαν στο 10o Μαθητικό Διεθνές...

Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακών Διεθνών Οργανισμών Ρόδου

 RhodesMRC - Rhodes Model Regional Co-operation,

 που πραγματοποιήθηκε στις 7-9 Νοεμβρίου 2019 στην Νέα Πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου.

Οι μαθητές, στο πλαίσιο του συνεδρίου, συζήτησαν για την παραπληροφόρηση και

τη μετάδοση ψευδών ειδήσεων, την ενσωμάτωση των προσφύγων σε δομές επίσημης εκπαίδευσης,

την ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών στην διακυβέρνηση και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

και τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως οι τρόποι δημιουργίας και

προβολής βιώσιμων μορφών ενέργειας. Εκπροσώπησαν με σθένος

και ενθουσιασμό τη χώρα που τους ανατέθηκε και έλαβαν αποφάσεις

ασκώντας διπλωματία ως ενεργοί πολίτες του μέλλοντος. 

Στο τέλος του Μαθητικού Συνεδρίου απονεμήθηκαν 20 έπαινοι σε μαθητές που διακρίθηκαν κατά τις εργασίες του συνεδρίου.

Έπαινο συμμετοχής απέσπασαν οι μαθητές του 4ου ΓΕΛ Ντέβα Αρλίντα, Χρυσοβέργη Νικολέττα και

Αντώνογλου Παντελής.

 

74398471_398782497671116_4236675578951892992_o.jpg