Ενημέρωση

Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι με θέματα πολιτιστικού περιεχομένου (2020-21)

 

Well, culture DOESN'T eat strategy for breakfast! | by Ravindra Govindani |  The Startup | Medium

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικούς...

 συνδέσμους με θέματα πολιτιστικού περιεχομένου που βρίσκονται σε ιστοσελίδες του ΥΠΑΙΘ.

Οι σύνδεσμοι αυτοί διατίθενται από Μουσεία και φορείς προκειμένου

να αξιοποιηθούν από μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς των σχολείων της χώρας.

Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι με θέματα πολιτιστικού περιεχομένου