Ενημέρωση

Μαθαίνουμε στο σπίτι (2019-20)

mathainoumespiti.jpeg

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει την εκπαιδευτική κοινότητα με εργαλεία εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης:

https://mathainoumestospiti.gov.gr/

Επίσης ενημερώνουμε για τη συνεργασία του ΥΠΑΙΘ με την ΕΡΤ:

webtv.ert.gr(mathainoume-sto-spiti)