Ενημέρωση

Οδηγίες εγγραφής μαθητή στην ασύγχρονη εκπαίδευση (2019-20)

 

schgr-Logo-200x72.png

Σας επισυνάπτουμε  οδηγίες εγγραφής  μαθητή στην  ασύγχρονη εκπαίδευση όπως  ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ...

 

Ως  γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει να μεριμνήσετε   για την εγγραφή των παιδιών σας  στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να

συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης.

Τονίζεται ότι η  ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.

Ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου οι πλατφόρμες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν 

να αξιοποιηθούν παράλληλα και επικουρικά με την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές

που έχει αναπτύξει το ΥΠΑΙΘ,

όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.

 

 

Αφού ακολουθήσετε το

Εγγραφή μαθητών στο ΠΣΔ

 

Μπορείτε να συνδεθήτε στις πλατφόρμες σύμφωνα  με αυτό

2. Είσοδος στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης